top of page

Mỗi năm, Hoa Tình Thương  tổ chức tặng quà cho những người bất hạnh, người vô gia cư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Video này được quay lại, Hoa Tình Thương cộng tác với Hoa Vô Ưu tặng quà cho 5 ngôi chùa trong tháng 8 năm 2020 tại Kontum.

Hoa Tình Thương phát quà Vu Lan đến năm chùa tại Đăk Lăk.

Hoa Tình Thương phát quà Vu Lan đến năm chùa tại Đăk Lăk.

Phát video

Hoa Tinh Thương tặng bánh trung thu cho người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh.

bottom of page