top of page

Viet An Monastery Project

Hoa Tinh Thuong-Loving Flowers Mindfuness is helping to finance the construction of monastics housing. Proceeds are sent to Viet An Monastery, located Bodhgaya, India where the Buddha attained enlightenment. 

These young monks learn Plum Village mindfulness teachings in both Vietnamese and English with the guidance of Sister Chan Bach Nghiem.

Your name will add to the name plate for each project that you donate.

Tên quý vị sẽ được ghi lại lưu niệm trên mọi dự án quý vị cúng dường.

Project - Dự Án
Amount - Số Tiền
Note-Ghi Chú
Buddha Statue(80x20')-Tượng Phật
$53000
As October 24, 2020, Viet An Temple already received $29,000 from donors. Từ 10/24, Tịnh Xá Việt Ấn đã nhận được $29,000.
Meditation Hall(120x22')-Thiền Đường
$74,000
Kitchen - Nhà ăn
$7500
Kitchen is not available for donation - Còn nhận cúng dường
25 Monastic Rooms(15x22') - Tăng Xá
$2000
All 25 monastics are not available for donation - Không còn nhận cúng dường
Public Toilet - Nhà vệ sinh công cộng
Class Room (16x22')- Lớp học có bàn ghế
$3500

CONSTRUCTION PROGRESS

Viet An Monastics

Viet An Monastics

Viet An Monastics
Search video...
Quay Về Nương Tựa -

Quay Về Nương Tựa -

00:56
Play Video
Thở Vào Thở Ra - Sư Cô Bạch Nghiêm dạy các sư chú hát bằng tiếng Việt

Thở Vào Thở Ra - Sư Cô Bạch Nghiêm dạy các sư chú hát bằng tiếng Việt

01:04
Play Video
Video clip sư cô Bạch Nghiêm tại tịnh xá Việt Ấn và làm từ thiện tại Ấn Độ.

Video clip sư cô Bạch Nghiêm tại tịnh xá Việt Ấn và làm từ thiện tại Ấn Độ.

23:33
Play Video
20201011_102914

20201011_102914

20201011_161154

20201011_161154

20201031_111427

20201031_111427

23

23

22

22

24

24

21

21

20

20

18

18

19

19

17

17

16

16

15

15

14

14

12

12

11

11

9

9

8

8

bottom of page