top of page
109266044_4753170014709035_6848190563537

ĐÔI LỜI VỀ CHÚNG TÔI

Năm 1987, Hòa Tình Thượng do Sư cô Chân Y Nghiêm và Chân Bảo Tràng (Trần Kim Vân) thành lập.

Sau khi Sư cô Chân Y Nghiêm xuất gia năm 1998 với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Trần Kim Vân đã

điều hành tổ chức từ thiện của chúng tôi, chiêu mộ Chân Nguyệt Uyển (Stephanie Ngocminh Nguyen)

và những người khác . 


Stephanie Ngocminh Nguyen/Chân Nguyệt Uyển  - Chủ tịch
Trần Kim Vân /Chân Bảo Tràng                                     - Phó Chủ tịch Nội đối ngoại
Vĩnh Khuất/Chân Châu Uyển                                        - Phó Chủ tịch Nội Bộ 
Lynn Khuất(Awaking Heart of Ocean)                           - Quản Lý Truyền Thông đến các em trẻ gốc Việt và Châu Á

Melissa Khuất(Awaing Heart of Moon)                          -  Quản Lý Truyền Thông đến các em trẻ gốc Việt và Châu Á

Hoa Tình Thương - Hoa Tình Thương là một nhóm thực tập chánh niệm theo môn phái Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tổ chức từ thiện phi lợi nhuận 501 (c)(3). Hoa Tình Thương là những đóa hoa yêu thương mong rằng đem tình thương đến cho mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc và tôn giáo.  Chúng tôi mong rằng đem lại tình thương đến những người bất hạnh về tài vật cũng như tâm linh bị tổn thương bằng cách:

Giúp những người bất hạnh mọi thành phần ở vùng Đông Nam Á về tài chánh.  

Hỗ trợ các tăng ni phật tử bằng cách tổ chức và tài trợ các hoạt động chánh niệm, chẳng hạn

như các khóa tu thiền.

bottom of page