top of page

Giúp học bổng cho các em thanh thiếu niên, giúp trẻ em và người  lớn tàn tật tại vùng Quảng Ngãi,  

Sơn Tây, Khánh Hoà, Quảng Trị, Thái Nguyên, Rạch Giá, Kiên Giang and nhiều nơi khác.

Chương trình trợ giúp học sinh và người khuyết tật hoặc gặp khó khăn hiện giờ̀ là $72 mỗi người.

Người khuyết tật

Sinh viên

bottom of page